Sözleşme ve Hizmet Şartları

1.personelcheck.com’ un üyelik formunda (“form”) aday tarafından verilen bilgiler ile varsa aday tarafından sisteme yerleştirilen özgeçmişindeki (“özgeçmiş”) bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat aday sorumludur.
2.Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat adaya aittir.
3.Formdaki ve özgeçmişteki bilgiler nedeniyle personelcheck.com ve/veya 3. kişilere doğrudan ve/veya dolaylı olarak verilebilecek her türlü zarardan bizzat aday sorumludur. Bu nedenle personelcheck.com’ un herhangi bir ödeme yapması gerektiği takdirde personelcheck.com ödediği miktar için adaya rücu edebilecektir. Aday bu hususu peşinen kabul eder.
4.personelcheck.com tarafından işbu form ve özgeçmişte verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi ve/veya öğrenilmesi hallerinde personelcheck.com adayın üyeliğini iptal edebilir.
5.Aday işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini başvurduğu iş ilanını yayınlayan firmaların görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.
Aday herhangi bir iş ilanına başvurduğu zaman özgeçmişinde yer alan kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilanı yayınlayan firmaya aktarılmaktadır. Aday, sitede yayınlanan herhangi bir ilana başvururken işbu durumu peşinen bilmektedir. Aday, ilana başvurduktan sonra aktarılan kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun ilan sahibi firmaya geçtiğini, personelcheck.com’ un, ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.
Herhangi bir tarihte aday, başvurduğu ilan ile ilan sahibi firmaya aktarılan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya iletecektir, personelcheck.com’ un bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul etmektedir.
6.Aday, sitede yer alan özgeçmişinin ve dolayısı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin firmalar tarafından görüntülenebileceğini, kaydedilebileceğini, özgeçmişini ve dolayısı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini görüntülemesini ve/veya kaydetmesini istemediği firmalara sistem üzerinden “ambargo” koyması gerektiğini peşinen kabul eder. Aday, sitede yayınlanan özgeçmişi ve dolayısı ile kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun ambargo koymadığı ve özgeçmişi görüntüleyen ve/veya kaydeden firmalara geçtiğini, personelcheck.com’ un, aday tarafından ambargo konulmamış firmalar tarafından elde edilen bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder.
Herhangi bir tarihte aday, ambargo koymadığı firma tarafından elde edilmiş ve/veya firma tarafından kaydedilmiş kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak söz konusu firmaya iletecektir, personelcheck.com’ un bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul etmektedir.
7.Aday, istediği bir zaman diliminde sitede yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmişi(leri)nde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, iş ilanını yayınlayan firma tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder.
8.Aday, sitede yer alan “Açık Özgeçmiş” özelliği ile, tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceği, ancak açık kaldığı süreçte özgeçmiş bilgilerinin ve dolayısı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğinin ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili personelcheck.com’ un herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir.
9.Aday, “Selvi Ürünü” ile özgeçmişine video ekleyebilmektedir. Aday, özgeçmişine video eklerse, eklediği video kaydının ve video kaydı ile ilettiği tüm kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin iş ilanlarına başvuru yaptığı firmalar ve özgeçmiş havuzunda inceleme yapan firmalar(eğer aday özgeçmişinizi tüm firmaların görüntülemesine açmış ise) tarafından görüntüleneceği peşinen kabul etmektedir.
10.Aday,personelcheck.com mobil uygulamasını kullandığı takdirde IP, Device ID, kullandığı operatör bilgisi, cihaz bilgisi(versiyon-model) personelcheck.com’e aktarılmakta ve söz konusu bilgiler personelcheck.com tarafından kaydedilmektedir. Aday, mobil uygulamayı kullanmaya başladığı anda işbu durumu peşinen kabul etmektedir. Bu bilgilerin alınma amacı; mobil uygulamada yaşanan teknik sorunlarda müdahale edebilmek ve sorunun kaynağını anlayabilmektir.
11.Aday özgeçmişini “aktif” olarak ayarladığı ve görüntülenmesine bir kısıtlama getirmediği sürece, sitede yer alan kişisel bilgi ve özgeçmişlerinin site kullanıcıları tarafından görüntülenebileceğini peşinen kabul etmektedir.
12.Aday, üyeliği kapsamında formda verdiği ve sitede paylaştığı tüm bilgilerden yararlanarak personelcheck.com’ in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir.
13.Sitede verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, gizliliği ve/veya korunması ile ilgili olarak personelcheck.com’ in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
14.personelcheck.com'un aday tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi üzerinden kullanıcıya iletişim, yeniliklerle ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe personelcheck.com’un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan “Listeden çıkmak istiyorum” bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.
15.personelcheck.com internet sitesinde yer alan iş ilanlarına başvuruda bulunan adaya, ilanı yayınlayan firma ve/veya kişiler tarafından personelcheck.com mülakat daveti arayüzünden gönderilebilmektedir. Aday, söz konusu daveti GELEN KUTUSU üzerinden kabul eder ancak mülakata mazeretsiz olarak katılmazsa, ilan sahibi tarafından sistemde “Aday Mülakata Mazeretsiz Katılmadı” işaretlemesi yapılabilmektedir. Söz konusu işaretleme yapıldığı takdirde aday e-posta yolu ile bilgilendirilmektedir. Eğer son 1 yıl içinde üç farklı ilana başvuran ve sistem üzerinden gönderilen mülakat davetini kabul ettiği halde mazeretsiz olarak mülakata katılmayan aday için üç ayrı ilan sahibi tarafından “Aday Mülakata Mazeretsiz Katılmadı” işaretlemesi yapılırsa, en son işaretlemenin yapıldığı tarihten itibaren 6(altı) ay boyunca söz konusu işaret tüm firmalar tarafından görünecek şekilde yayınlanmaktadır. Aday işbu durumu peşinen kabul eder.
16.Aday, işbu Sözleşmeyi onaylayarak ve siteye özgeçmiş yükleyerek, mobil uygulamayı kullanarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin personelcheck.com tarafından işlenmesini peşinen kabul etmektedir. Aday, kişisel verilerinin elde edilmesi aşamasında aşağıdaki bilgileri edindiğini peşinen kabul eder.
a)Kişisel veri sorumlusu HD İNSAN KAYNAKLARI ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU EĞT.DAN.TUR.HİZ.LTD.ŞTİ.’dir.
b)Kişisel verilerin işlenme amacı;istihdam,pazarlama,reklam,tanıtım faaliyetleridir.
c)Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veriler personelcheck.com sitesini kullanan firmalara, işverenlere istihdam amacıyla ,Türkiye İş Kurumu’na istatistiki amaçlarla ve mahkemelere, resmi kurumlara kanunen üstenilen yükümlülükler nedeni ile aktarılmaktadır.
ç)Adaya ait kişisel ve/veya özel nitelikli veriler, işbu Sözleşmeye dayanılarak özgeçmiş ve form aracılığı ile ve/veya mobil uygulama aracılığı site üzerinden toplanmaktadır.
d)Aday, dilediği zaman kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, işlenen kişisel verileri ile ilgili bilgi talebinde bulunabilir, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler ile ilgili bilgi alabilir, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteyebilir, ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir, eksik veya yanlış girilen kişisel veriler düzeltildiğinde veya adayın talebi ile kişisel verileri yok edildiğinde veya silindiğinde aday, bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilir.

HD İNSAN KAYNAKLARI ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU EĞT.DAN.TUR.HİZ.LTD.ŞTİ. Adres: Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulv. No:7/6 Erkal Apt. A Blok Muratpaşa / ANTALYA Müşteri Hizmetleri: 0242 966 93 35 [email protected]

İŞKUR LOGO

HD İnsan Kaynakları Özel İstihdam Bürosu Eğt. Dan. Tur. Hiz. Ltd. Şti.

Türkiye İş Kurumunun 27/04/2016 Tarih ve 851 Sayılı İzin Belgesi İle Faaliyet Göstermektedir. 4904 Sayılı Kanun Uyarınca İş Arayandan Ücret Alınması Yasaktır. İzin Belgesi Çalışma ve İş Kurumu Antalya İl MÜdürlüğünce Düzenlenmiştir. Şikayetleriniz İçin Türkiye İş Kurumu Çalışma ve İş Kurumu İl/İlçe Müdürlüğüne Başvurabilirsiniz.
Gürsu Mah. 337 Sk. No:44 Konyaaltı/ANTALYA Tel: 0 (242) 229 40 22 / 229 40 33 / 229 40 35